471

Продаж спільного майна без згоди іншого з подружжя. Як себе захистити?

На жаль, не всі шлюби тривають протягом всього життя подружжя. І на початку відносин кожен намагається вірити в те, що ця історія відрізнятиметься від інших.  У зв’язку із цим мало подружніх пар замислюються над правовим режимом майна, наслідками, які понесе за собою оформлення квартири або ж автомобіля на чоловіка або дружину.

Проте, під час припинення шлюбних відносин ці питання постають надзвичайно гостро та відіграють вирішальне значення.

В даній статті ми розглянемо питання, як себе захистити, якщо інший з подружжя відчужив спільне майно без згоди іншого та, відповідно, грошові кошти від продажу не повернув.1854711-podil-mayna-scho-neobhidno-znati

У статті 60 СК України закріплено правило, за яким майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя. Таке ж положення містить і частина третя статті 368 ЦК України.

За вимогами частин першої, другої статті 369 ЦК України співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними. Розпорядження майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників, якщо інше не встановлено законом. Згода співвласників на вчинення правочину щодо розпорядження спільним майном, який підлягає нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, має бути висловлена письмово і нотаріально посвідчена.

Отже, якщо дружина має намір відчужити майно, що є спільною сумісною власністю подружжя, вона має отримати нотаріально посвідчену згоду чоловіка, відповідно до ст. 5 СК України,  і лише після того матиме право укласти договір купівлі-продажу квартири або ж автомобіля.

Проте, якщо з договором купівлі-продажу квартири все зрозуміло, оскільки він посвідчується нотаріально, а в такому випадку нотаріус обов’язково вимагатиме згоду, без якої неможливо буде провести угоду, то як діяти у випадку з автомобілем?

Оскільки всім відомий факт, що при укладенні договору в сервісному центрі МВС згода іншого з подружжя не вимагається, і автомобіль можливо відчужити без неї, при цьому зазначити в договорі вартість тз, яка не відповідає дійсності.

          148510  В таких випадках є декілька можливих варіантів відновлення порушених прав іншого з подружжя, наприклад: визнати недійсним договір купівлі-продажу транспортного засобу та повернути майно «в сім’ю».

Відповідно до частини четвертої статті 369 ЦК України правочин щодо розпорядження спільним майном, вчинений одним із співвласників, може бути визнаний судом недійсним за позовом іншого співвласника у разі відсутності у співвласника, який вчинив правочин, необхідних повноважень.

Згідно зі статтею 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

За правилом частини першої статті 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені Законом (ч. 1-3, 5,6, ст. 203 ЦК України)

Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин) (частина третя статті 215 ЦК України).

За результатами розгляду такого спору вирішується питання про спростування презумпції правомірності правочину й має бути встановлено не лише наявність підстав недійсності правочину, що передбачені законом, але й визначено, чи було порушене цивільне право особи, на захист якого позивач звернувся до суду, яке саме право порушене, в чому полягає його порушення, оскільки в залежності від цього визначається належний спосіб захисту порушеного права, якщо воно мало місце. 

Оскільки розірвання шлюбу не тягне за собою зміну правового статусу майна подружжя. Таке майно залишається їх спільною сумісною власністю. Тобто лише після вирішення питання про поділ майна, яке є спільною сумісною власністю, виділення конкретних часток кожному зі співвласників, таке майно набуває статусу спільної часткової власності чи особистої приватної власності.

Так, у випадку, якщо дружина відчужила спільний автомобіль без згоди на те чоловіка, було порушено його право власності на транспортний засіб.

В даному випадку відіграє роль вартість автмообіля, оскільки вона впливає на те, чи можна віднести продаж такого автомобіля до категорії цінного майна, на продаж якого і необхідна згода, а не до категорії «дрібних правочинів»9277b319

Визначення «дрібний побутовий правочин» має оціночних характер, не має установлених меж грошового виразу (вартості), а тому має для різних видів діяльності, речей і майнового стану учасників цивільних правовідносин різні межі вартості (постанова Касаційного цивільного суду від 29.01.2020 у справі №205/1255/17).

Ознаки дрібного побутового правочину (тільки в сукупності!):

  • стосується предмета (речі), що має невисоку вартість (цінність);
  • задовольняє побутові потреби особи;
  • відповідає фізичному, духовному чи соціальному розвитку особи.

Відсутність хоча б однієї з вказаних ознак не робить правочин дрібним побутовим.

Так, наприклад, якщо предметом спору є автомобіль марки «Mercedes», правочин щодо відчуження вказаного автомобіля виходить за межі дрібного побутового та потребуває згоди позивача як другого із співвласників.

А за умови продажу такого автомобіля одним із подружжя, без згоди іншого, договір купівлі-продажу авто підлягає визнанню недійсним, що в подальшому призведе до повернення автомобіля у спільну власність подружжя, можливо вже і колишнього.

Такий висновок було зроблено Верховним судом у постанові від 23.12.2020 р. ( справа № 726/1606/17), де суд зазначив: установивши, що автомобіль марки «Mercedes-Benz E 200» придбаний у період перебування у шлюбі ОСОБА_2 та ОСОБА_3, а відповідачами не спростовано презумпцію спільності майна, суд першої інстанції дійшов правильного висновку про визнання недійсним договору купівлі-продажу вказаного автомобіля, укладеного між ОСОБА_2 та ОСОБА_3, оскільки відсутність згоди одного із співвласників на розпорядження майном, відчуженим за правочином, який виходить за межі дрібного побутового, є підставою для визнання цього правочину недійсним.

            Тому, навіть коли, здавалося б, все втрачено, не припиняйте боротись за свої права та звертайтесь за допомогою до кваліфікованих фахівців, які допоможуть повернути своє.

Якщо у Вас виникли додаткові питання для отримання консультації телефонуйте в Адвокатське об’єднання «Вишневий і Партнери»:  + 38 (098) 000 2411 або пишіть: vyshnevyi.partners@gmail.com

Ми в соціальних мережах:

Facebook  https://www.facebook.com/Vyshnevyi.partners

Instagram https://www.instagram.com/vyshnevyi_partners/

Telegram  https://t.me/vyshnevyi

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC3Az6EVAf9brHkaSETZvI